TEKNOLOGI KOMPUTER

TEKNOLOGI KOMPUTER

January 30th 2016 | Komputer
KOMPUTER adalah alat yang di pakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Kata compute semula dipergunakan untuk